ویژگی Action Center ویندوز

Action Center ویژگی بود که در ویندوز ۷ رونمایی شد و در ویندوزهای قبلی این ویژگی وجود نداشت . این بخش زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که مشکل خاصی برای سیستم وجود داشته‌باشد در این هنگام ضربدر قرمز رنگی را روی این پرچم خواهید‌دید زمانی‌که ماوس را روی این پرچم قرار دهید تعداد مواردی که باید به آن‌ها رسیدگی کنید نمایش داده‌می‌شود و باید با دقت به آنها دقت کنید . این پنجره بیشترزمانی نمایش داده می شود که مشکل جدی یا امنیتی برای ویندوز بوجود آمده باشد .  آیکون Action Center و بهتر است بگویم تنظیمات این گزینه در کنترل پنل وجود دارد و بوسیله آن می توانید یکسری از پیغام هایی که دائم در ویندوز نمایش داده می شود را نیز غیر فعال کنید که در این مقاله آموزشی به این مبحث کاری ندارم و بیشتر میخواهم کاربرد این ابزار را معرفی مکنم . ادامه خواندن ویژگی Action Center ویندوز