غیر فعال کردن آپدیت اتوماتیک ویندوز ۷

اگر شما هم از آپدیت های وقت و بی وقت ویندوزتان خسته شده اید می توانید با روشی که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت آن را غیرفعال کنید.
ادامه خواندن غیر فعال کردن آپدیت اتوماتیک ویندوز ۷