خاموش کردن کامپیوتر از راه دور

این قابلیت برای مکان‌هایی که چندین کامپیوتر در آن وجود دارد بسیار کارآمد است زیرا با استفاده از یک کامپیوتر می‌توانید تمام کامپیوترها راخاموش کنید. ادامه خواندن خاموش کردن کامپیوتر از راه دور