تغییر سایز عکس به وسیله کامپیوتر

حتما برای شما هم پیش آمده است که قصد کوچک یا بزرگ کردن اندازه یک تصویر را داشته باشید. در این هنگام باز نمودن نرم افزار سنگینی مانند فتوشاپ و استفاده از آن برای کوچک کردن تصویر وقت گیر است. ادامه خواندن تغییر سایز عکس به وسیله کامپیوتر