آموزش غیر فعال کردن اسپیکر داخلی کامپیوتر

وقتی سیستمتان را روشن می کنید اگر دقت کرده باشید یک صدای بیپ می شنوید .

این صدا برای تعمیرات سخت افزار بسیار کاربردی می باشد و نشانه سالم بودن ویندوز می باشد . صدای این بوق در بیشتر مواقع به کاربر می تواند کمک کند . یکی از این کمک ها ، فرض کنید کابل مانیتور شما از پشت در آمده باشد وقتی این صدا را می شنوید می توانید مطمئن شوید که ویندوز شما سالم و نه تنها ویندوز بلکه قطعات کامپیوتری شما هم سالم می باشد .
ادامه خواندن آموزش غیر فعال کردن اسپیکر داخلی کامپیوتر